Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saules ielas 13a, 15 un Vilku iela 14

Apstiprināts lokālplānojums Saules ielas 13a, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu.

Cēsu novada domes lēmums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Lokālplānojuma grafiskā daļa 1
Lokālplānojuma grafiskā daļa 2 
Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem

Lokālplānojums izstrādāts pamatojoties uz AS “Siguldas Būvmeistars” teritorijas attīstības ieceri, perspektīvā izbūvējot četras daudzstāvu dzīvojamās mājas ar četriem stāviem un jumta izbūvi, iekškvartāla ielu un autostāvvietas.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Damsijas” arhitektu birojs.

Lokālplānojums izstrādāts saskaņā ar Cēsu novada domes š.g. 31. maijā pieņemto lēmumu Nr.185 „Par lokālplānojuma  Saules ielas 13A, 15 un Vilku ielas 14, Cēsīs, Cēsu nov. teritorijai, grozot teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.