Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu 1.pamatskola

http://cesu1pamatskola.anazana.com

Gaujas iela 17, Cēsis
direktore Antra Avena
mob.tālr.29441383
tālr. 64120439
e-pasts: cesu1psk@cesunovads.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

  • pilnveidot izglītības vidi;
  • organizēt un īstenot mācību procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
  • īstenot pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu 21014111 – mūzika;
  • nodrošināt mūsdienīga mācību procesa īstenošanai atbilstošu mācību vidi un mācību procesa kvalitāti.