Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu 1.pamatskola

http://cesu1pamatskola.anazana.com

Gaujas iela 17, Cēsis

direktore Antra Avena

mob.tālr.29441383

tālr. 64120439

e-pasts: cesis1sk@cesis.edu.lv

Mērķis un uzdevumi:

- pilnveidot izglītības vidi;

- organizēt un īstenot mācību procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;

 - īstenot pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu 21014111 – mūzika;

- nodrošināt mūsdienīga mācību procesa īstenošanai atbilstošu mācību vidi un mācību procesa kvalitāti.

Pašnovērtējums