Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Latvāņu ierobežošanas plāns Cēsu novadā

Dokumenti

Cēsu novada Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grants
 
Cēsu novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar Sosnovska latvāni, nekavēties ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu, lai novērstu latvāņu izziedēšanu un sēklu nogatavošanos.

Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas Cēsu novadā 2019.gadā ar latvāņiem invadētā platība ir 1559,98 hektāri.

Latvāņu izplatības monitoringu veic Cēsu novada pašvaldība kopā ar Pašvaldības policiju un Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru no 25.jūnija līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām

Par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām. (Augu aizsardzības likuma 25.panta pirmā daļa)
 
Metodiskais materiāls “Izplatītāko invazīvo augu sugu ierobežošana Cēsu novadā” atrodams ŠEIT.

Metodoloģija cīņai ar latvāņiem atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr.559. "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" pielikumā.

Informē Valsts augu aizsardzības dienestu par latvāņu invadētām platībām ŠEIT.

Lai uzzinātu vairāk par latvāņu ierobežošanu gāzesvadu aizsargjoslās, sazinieties ar "Conexus Baltic Grid", zvanot 67819032 vai 67819017 vai rakstot parvade@conexus.lv

Lai uzzinātu vairāk par latvāņu ierobežošanu elektrisko tīklu aizsargjoslās, sazinieties ar AS "Latvijas elektriskie tīkli", zvanot 67725509 vai rakstot let@latvenergo.lv.

Pateicamies visiem, kuri veic latvāņu ierobežošanas pasākumus, jo tikai kopīgi iespējams ierobežot to tālāku izplatību!

Sosnovska latvānis (Heracleum sosnovskyi Manden) ir agresīva svešzemju augu suga, kas ievesta Latvijas teritorijā 20. gadsimta 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā kā lopbarības augs sava lielā biomasas apjoma dēļ. Latvānis ir daudzgadīgs lakstaugs, kas spēj izaugt līdz pat 4 m augstumam.

Sosnovska latvānis rada lielas ekoloģiskas problēmas. Tas spēj veidot lielas un blīvas audzes, kā rezultātā pakāpeniski samazinās floras bioloģiskā daudzveidība. Vienlaikus ar ekoloģiskajām problēmām latvānis rada arī nopietnus draudus cilvēka veselībai. Auga šūnsula satur ķīmiskus savienojumus, kas saules gaismas iedarbībā izraisa nopietnus ādas apdegumus. Augsta toksisko vielu koncentrācija organismā var radīt arī fotofobiju, konjunktivītu un redzes traucējumus.