Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Latvāņu ierobežošanas plāns Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar Sosnovska latvāni, nekavēties ar latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu, lai novērstu latvāņu izziedēšanu un sēklu nogatavošanos.

Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas Cēsu novadā 2019.gadā ar latvāņiem invadētā platība ir 967 hektāri.

Latvāņu izplatības monitoringu veic Cēsu novada pašvaldība kopā ar Pašvaldības policiju un Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru no 25.jūnija līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 350 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 570 līdz 2900 eiro.

Informācija par latvāņu izplatības ierobežošanas plānu pieejama ŠEIT.

Informācija par latvāņu apkarošanas pakalpojumu sniedzējiem Cēsu novadā pieejama ŠEIT. 
 
Metodiskais materiāls “Izplatītāko invazīvo augu sugu ierobežošana Cēsu novadā” atrodams ŠEIT.

Metodoloģija cīņai ar latvāņiem atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr.559. "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" pielikumā.

Vienlaikus Cēsu novada dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos, nosakot, ka zemju īpašnieki, kuri būs veikuši latvāņu invāzijas ierobežojošus pasākumus, saņems 50% vai 90% nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu atkarībā no invadētās platības apjoma. Ar grozījumiem un to kārtību iespējams iepazīties ŠEIT.

Informē Valsts augu aizsardzības dienestu par latvāņu invadētām platībām ŠEIT.

Lai uzzinātu vairāk par latvāņu ierobežošanu gāzesvadu aizsargjoslās, sazinieties ar "Conexus Baltic Grid", zvanot 67819032 vai 67819017 vai rakstot parvade@conexus.lv

Lai uzzinātu vairāk par latvāņu ierobežošanu elektrisko tīklu aizsargjoslās, sazinieties ar AS "Latvijas elektriskie tīkli", zvanot 67725509 vai rakstot let@latvenergo.lv.

Papildu informācija par latvāņu invāzijas apkarošanu:
Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Evija Atvara
26687719
evija.atvara@cesis.lv

Pateicamies visiem, kuri veic latvāņu ierobežošanas pasākumus, jo tikai kopīgi iespējams ierobežot to tālāku izplatību!

Sosnovska latvānis (Heracleum sosnovskyi Manden) ir agresīva svešzemju augu suga, kas ievesta Latvijas teritorijā 20. gadsimta 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā kā lopbarības augs sava lielā biomasas apjoma dēļ. Latvānis ir daudzgadīgs lakstaugs, kas spēj izaugt līdz pat 4 m augstumam.

Sosnovska latvānis rada lielas ekoloģiskas problēmas. Tas spēj veidot lielas un blīvas audzes, kā rezultātā pakāpeniski samazinās floras bioloģiskā daudzveidība. Vienlaikus ar ekoloģiskajām problēmām latvānis rada arī nopietnus draudus cilvēka veselībai. Auga šūnsula satur ķīmiskus savienojumus, kas saules gaismas iedarbībā izraisa nopietnus ādas apdegumus. Augsta toksisko vielu koncentrācija organismā var radīt arī fotofobiju, konjunktivītu un redzes traucējumus.