Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

Dokumenti


Pabalstu var saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Cēsu novadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50,00 euro.

Lai saņemtu pabalstu personai Sociālajā dienestā jāiesniedz:
  • iesniegums;
  • ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.
Pieteikumu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa izvērtēšanai var iesniegt:

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni: 64122908, 27313429

Normatīvie akti

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” (VII.punkts).