Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvvaldes sēdes

Cēsu novada būvvaldes sēde 2024.gada 15.februārī plkst.10.00

Darba kārtība:

 
1. Par darbībām zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0035,  "Jaunmēderi", Vaives pagasts, Cēsu novads;
 
2. Par patvaļīgo būvniecību zemes vienībā 4201 009 0022, Piebalgas iela 78, Cēsis, Cēsu novads;
 
3. Par fasādes apdari ēkai Piebalgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā;
 
4. Par ēku tehnisko stāvokli Gaujas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā;
 
5. PN izpilde Dzīvojamās ēkas pārbūvei Torņa ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. BIS-BL-494798-6356;
 
6. Būvniecības iesniegums daudzdzīvokļu ēkai Saules ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā. BIS-BL-772332-8705;
 
7. Ieceres iesniegums Ēkas pārbūvei Raiņa ielā 27, Cēsīs, Cēsu novadā. BIS-BL-750233-8710;
 
8. informācija par ieceres iesniegumu dzīvojamai ēkai Cīrulīšu ielā 61, Cēsīs, Cēsu novadā. BIS-BL-766770-8632;
 
9. Lauksaimniecības tehnikas novietne  Madaras iela 4, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads;
 
10. Citi jautājumi.