Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvvaldes sēdes

Cēsu novada būvvaldes sēde 2024.gada 11.jūlijā plkst.9.00

Darba kārtība:

1. Par patvaļīgo būvniecību “Avoti” un “Straumes”, Straupes pagasts, Cēsu novads.
 
2. Par patvaļīgo būvniecību dzīvoklī Nr. 2. Egļu gatve 7, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads.
 
3. Par daudzdzīvokļu mājas “Krāces 3”, Amata, Drabešu pagasts, Cēsu novads, tehnisko apsekošanu
 
4. Par patvaļīgo būvniecību Rīgas ielā 3-12, Līgatne, Cēsu novads.
 
5. Būvniecības iecere Dzīvojamās ēkas pārbūvei Ķiršu ielā 34B, Cēsīs, Cēsu novadā. BIS-BL-771842-906
 
6. Projektēšanas nosacījumu  izpilde Kaļķu ielas pārbūve posmā no Vaives ielas līdz Lapsu ielai, Cēsīs, Cēsu novadā. BIS-BL-745354-8844
 
7. Projektēšanas nosacījumu  izpilde Vaives ielas pārbūve no Kaļķu ielas līdz Lapsu ielai, Cēsīs, Cēsu novadā. BIS-BL-745476-8846
 
8. Citi jautājumi.