Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvvaldes sēdes

Cēsu novada būvvaldes sēde 2022.gada 29.septembrī plkst.10.00

Darba kārtība:

  1. Par risinājumiem ēkas sakārtošanai Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcai Lielā Skolas iela 8, Cēsis, Cēsu novads. BIS-29236-585
  2. Par būvatļaujas anulēšanu Vāveres iela 3, Cēsis, Cēsu novads. BIS-37838-716
  3. Par būvdarbu termiņu pagarināšanu.
  4. Par projekta izmaiņām dzīvojamai mājai un pirtij “Ozolkalni”, Vaives pagasts, Cēsu novads. BIS-18801-398
  5. Par projektēšanas nosacījumu izvērtēšanu dzīvojamās ēkas jaunbūvei Zaķau iela 4A, Cēsis, Cēsu novads. BIS-BL-624166-6512
  6. Būvniecības iesniegums ar projektēšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas daļas pārbūvei (pirts telpu piebūve) Lauku ielā 28, Cēsis, Cēsu novads. BIS-BL-655122-6977
  7. Citi jautājumi.