Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvvaldes sēdes

Cēsu novada būvvaldes sēde 2022.gada 20.janvārī plkst.13.00

Darba kārtība:

  1. Būvniecības  iecere ar PN (projektēšanas nosacījumi)  atzīmi: Dzīvojamās mājas pārbūve un garāžas nojaukšana Noras ielā 17, Cēsīs,  BIS-BL-449963-3771; (izskata atkārtoti).           
  2. Būvniecības ieceres iesniegums: Zaķu ielas pārbūve Cēsīs,  BIS-BL-413819-4032;
  3. Būvniecības ieceres iesniegums ar PN (projektēšanas nosacījumi) izpildi: Ēkas daļas pārbūve J. Poruka ielā 8, Cēsīs, BIS-BL-480088-4035;
  4. Būvniecības ieceres iesniegums ar PN (projektēšanas nosacījumi) atzīmi: Ražošanas bāzes - garāžas pārbūve Saules ielā 2, Cēsīs, BIS-BL-481247-4042
  5. Būvniecības ieceres iesniegums : Pirmsskolas izglītības iestāde "Līvu skola" Līvos, Vaives pag., energoefektivitātes paaugstināšana, BIS-BL-481141-4050
  6. Dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana Ķiršu ielā 14, BIS-BL-424775-4043
  7. informācija par atkārtoti iesniegtiem projektiem, kuri ir akceptējami.