Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvvaldes sēdes

Cēsu novada būvvaldes sēde 2022.gada 16.jūnijā plkst.10.00

Darba kārtība:

  1. Par būvniecības ieceres izskatīšanu dzīvojamās mājas pārbūvei “Viduči”, Vaives pagasts, Cēsu novads Nr. BIS-BL-501502-6485
  2.  Par būvniecības ieceres Čiekuru ielas Cēsīs izbūvei ar projektēšanas nosacījumu atzīmi izskatīšana Nr. BIS-BL-448319-6494
  3. Par būvniecības ieceres izskatīšanu savrupmājas būvniecībai Vaives ielā 43, Cēsīs, Cēsu novadā. Nr. BIS-BL-600491-6442
  4. Par būvniecības ieceres ar projektēšanas nosacījumu atzīmi izskatīšana Cēsu pils Ziemeļu torņa konservācijai. Nr. BIS-BL-383599-3318
  5. Būvniecības ieceres izskatīšana dzīvojamās mājas pārbūvei Palasta ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nr. BIS-BL-497432-4254
  6. Par būvprojekta akceptēšanu noliktavas ēkas būvniecībai Jāņa Poruka iela 56, Cēsīs, Cēsu novadā. Nr. BIS-BL-417677-3319
  7. Par būvprojekta izmaiņām vienģimenes dzīvojamās mājas un šķūņa būvniecībai Smilšu iela 3, Cēsis, Cēsu novads. Nr. BIS-BL-51804-893