Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Taurenes Kultūras nama jauktais koris "Pie Gaujas"

Norises vieta: Taurenes Kultūras nams

Vadītāja: Solveiga Vītoliņa

Kontaktinformācija: Ginta Babre, 25978669, ginta.babre@cesunovads.lv

Mēģinājumi:
Pirmdienās 18.30