Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada būvvalde

Būvvalde atgādina: maksimālais būvju būvdarbu termiņš – astoņi gadi! Info ŠEIT.

Visa būvniecības dokumentācija iesniedzama, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)Informācija par BIS lietošanu.

Par būvniecības procesiem Cēsu novadā informāciju var atrast ŠEIT.

Lai precizētu novietojumu, adresi vai kadastra apzīmējumu, iesakām izmantot Valsts Zemes dienesta portālu www.kadastrs.lv

Dabas datu pārvaldības sistēma "Ozols" un daba.gov.lv. Datu pārvaldības sistēmā "Ozols"  tiek uzkrāta informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksu, valsts reģistra kartogrāfiskie dati, bioloģiskās daudzveidības monitoringa dati un citi dati, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.

Cēsu novada Būvvalde aicina konsultēties ar Būvvaldes darbiniekiem, lai vienotos par būvniecības projekta veidu un tam atbilstošo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu.

Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 68803924

 

E-pasts: buvvalde@cesunovads.lv

Būvvaldes speciālisti pieņem klientus otrdienās no plkst. 13.00-16.30 pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 26133952 vai e-pastā buvvalde@cesunovads.lv.

Iesniegumus reklāmas saskaņošanai lūdzam sūtīt e-pastā: reklama@cesis.lv
 

Saistošie noteikumi par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu izvietošanas kārtību Cēsu novadā

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Vija Gēme Vadītāja 29230609 vija.geme@cesunovads.lv
Irēna Suipe Vadītāja vietniece 29255001 irena.suipe@cesunovads.lv
Maija Žīgure Administratore-konsultante 26133952 maija.zigure@cesunovads.lv
Juris Jaunozols Arhitekts (Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas apvienību pārvalžu teritorijas) 29157995 juris.jaunozols@cesunovads.lv
Vēsma Lukstiņa Arhitekte (Cēsu pilsēta) 29181607 vesma.lukstina@cesunovads.lv
Normunds Broks Arhitekts (Līgatnes apvienības pārvaldes un Vaives pagasta teritorijas) 27869810 normunds.broks@cesunovads.lv
Dzintars Lūsis Būvinženieris 26555668 dzintars.lusis@cesunovads.lv
Arturs Repšs Būvinspektors (Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas apvienību pārvalžu teritorijas) 29243611 arturs.repss@cesunovads.lv
Uģis Dančauskis Būvinspektors (Cēsu pilsēta, Līgatnes apvienības pārvaldes un Vaives pagasta teritorijas)  25665638 ugis.dancauskis@cesunovads.lv
Daiga Bernovska Galvenā būvvaldes speciāliste – būvinspektora palīdze 68803924 daiga.bernovska@cesunovads.lv
Mareks Pavārs Būvinženieris 29180370 mareks.pavars@cesunovads.lv


Pirms būvdarbu uzsākšanas lūdzam iepazīties ar noteikumiem, kas regulē būvniecības procesu Latvijā, kā arī Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem.

Iesniegumi, pieteikumi

Citi dokumenti:

Reklāma