Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada būvvalde

Visa būvniecības dokumentācija iesniedzama, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

Informācija par BIS lietošanu.

Cēsu novada Būvvalde aicina pirms būvdarbu uzsākšanas un būvniecības materiālu iegādes konsultēties ar Būvvaldes darbiniekiem, lai vienotos par būvniecības projekta veidu un tam atbilstošo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu.

Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 26133952

E-pasts: buvvalde@cesunovads.lv

Būvvaldes speciālisti pieņem klientus otrdienās no plkst. 13.00-16.30 pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 26133952 vai e-pastā buvvalde@cesis.lv.

Iesniegumus reklāmas saskaņošanai lūdzam sūtīt e-pastā: reklama@cesis.lv
 

Saistošie noteikumi par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Cēsu novadā

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Vija Gēme
 
Vadītāja 29230609 vija.geme@cesunovads.lv
Irēna Suipe
 
Vadītāja vietniece 29255001 irena.suipe@cesunovads.lv
Maija Žīgure
 
Administratore-konsultante 26133952 maija.zigure@cesunovads.lv
Dace Gradovska
 
Arhitekte 26339766 dace.gradovska@cesunovads.lv
Juris Jaunozols
 
Arhitekts 29157995 juris.jaunozols@cesunovads.lv
Vēsma Lukstiņa
 
Arhitekte 29181607 vesma.lukstina@cesunovads.lv
Dzintars Lūsis
 
Būvinženieris 26555668 dzintars.lusis@cesunovads.lv
Mārtiņš Kļaviņš
 
Būvvaldes speciālists - arhitekta palīgs 64123855 martins.klavins@cesunovads.lv
Arturs Repšs
 
Būvinspektors 29243611 arturs.repss@cesunovads.lv
Uģis Dančauskis
 
Būvinspektors 64161823; 25665638 ugis.dancauskis@cesunovads.lv
Daiga Bernovska
 
Galvenā būvvaldes speciāliste – būvinspektora palīdze 64123642 daiga.bernovska@cesunovads.lv
 


Pirms būvdarbu uzsākšanas lūdzam iepazīties ar noteikumiem, kas regulē būvniecības procesu Latvijā, kā arī Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojumu un saistošajiem noteikumiem.

Iesniegumi, pieteikumi

Citi dokumenti:

Reklāma

Elektroenerģijas būves

Ielas, ceļi

Elektronisko sakaru tīkli