Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par simboliku

Saistošo

noteikumu

Nr.

Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
spēkā no

Pievienotie

dokumenti

32 11.08.2022. Par Cēsu novada simboliku 19.09.2022. saistošie noteikumi