Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu 2.pamatskola (4 pirmsskolas grupas)

http://www.cesu2pamatskola.lv/
Gaujas iela 45, Cēsis
Direktore Ija Brammane, mob.tālr. 26514310
tālr. 64123880
E-pasts: 2psk@skolas.cesis.lv

Pirmskolas uzdevumi:

- radīt vidi, kas veicina bērnu patstāvību, radošumu un motivē darbībai,

- mērķtiecīgi plānot un veikt mācību un audzināšanas darbu, lai rotaļdarbībās realizētu jēgpilnus uzdevumus.

Pašvērtējums