Biedrība “Cēsu mantojums"

Biedrība “Cēsu mantojums” ir fizisku personu dibināta sabiedriska organizācija, kura sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību piedāvā konsultatīvu un izglītojošu atbalstu kultūrvēsturisku ēku īpašniekiem un iedzīvotājiem.

Biedrība "Cēsu mantojums"ir dibināta 2017.gadā ar mērķi atpazīt un saglabāt Cēsu vēsturisko ēku vērtības, dzīvojot 21.gadsimtā.

Lai uzturētu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu, restaurāciju un attīstību, kā arī, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to saglabāšanu, pašvaldība ar biedrību noslēgusi deleģējuma līgumu.

Ar Cēsu novada pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, biedrība bez maksas piedāvā:

Kontaktinformācijai - e-pasts: cesumantojums@gmail.com

Vairāk par biedrības “Cēsu mantojums" organizētajām aktivitātēm, var uzzināt https://www.facebook.com/cesumantojums