Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītība Cēsu pilsētas Sporta skolā

Dokumenti

Cēsu pilsētas Sporta skolā bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam iespējams apgūt vieglatlētiku, basketbolu, biatlonu, volejbolu, florbolu, distanču slēpošanu, orientēšanās sportu, futbolu.

Pakalpojuma pieprasīšana
Informāciju par izglītības iespējām (to veidiem, pasniedzējiem, nodarbību vietām, laikiem utt.) var iegūt:
1) 
www.cesusportaskola.lv;
2) klātienē - Piebalgas ielā 18;
3) rakstot uz e-pastu sportaskola@cesusportaskola.lv  
 
Augustā - septembrī iespējams tikties ar izvēlētā sporta veida treneri Sporta skolā un iepazīties ar izglītības programmu.
 

Lai sāktu mācības, no Sporta skolas mājas lapas sadaļas  jāizdrukā veidlapa ģimenes ārsta atzinuma saņemšanai un jādodas pie sava ģimenes ārsta, lai saņemtu Bērna veselības stāvokļa novērtējumu un atļauju trenēties izvēlētajā sporta veidā;

 

Pēc ģimenes ārsta atzinuma saņemšanas jādodas uz Sporta skolu, lietvedībā jāsaņem iesnieguma un līguma „Par profesionālās ievirzes izglītības apguvi” veidlapas, kuras jāaizpilda vecākiem.

 

Ģimenes ārsta atzinumu, iesniegumu un līgumu jāiesniedz trenerim vai skolas lietvedībā.

 

Cēsu pilsētas Sporta skola

Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122405 

e-pasts: sportaskola@cesusportaskola.lv

www.cesusportaskola.lv

 

 

 

Darba laiks

Pirmdienās - piektdiena 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00              

    

 

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc līguma noslēgšanas, bērns var apmeklēt izvēlētās interešu izglītības nodarbības.

Maksa par pakalpojumu

 

Katru mēnesi jāmaksā vecāku līdzmaksājums 4,50 EUR mēnesī. Rēķinu vecāki saņems e-pastā.

 

No dalības maksas ir atbrīvoti:

  • audzēkņi ar invaliditāti;
  • bērni, kam nodibināta aizbildniecība;
  • ģimenes, kam piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss.

Maksas atvieglojumus 50% apmērā var saņemt ģimenes, kurās kopā dzīvo trīs vai vairāk bērnu.

 

Lai saņemtu maksas atvieglojumus, Sporta skolā jāiesniedz iesniegums.
 

Vairāk informācijas par apmaksas kārtību cesusportaskola.lv.