Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bibliotēkas

Cēsu novadā darbojas 3 pašvaldības publiskās bibliotēkas:

 • Cēsu Centrālā bibliotēka;
 • Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka;
 • Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka.
 

Cēsu Centrālā bibliotēka ir Cēsu novada pašvaldības kultūras un informācijas iestāde, vēsturiskā Cēsu rajona 8 novadu Galvenā bibliotēka un viens no Eiropas Savienības Informācijas punktiem Latvijā. Bibliotēka veic metodiskā un konsultatīvā darba funkciju 8 novadu pašvaldību publiskajām un skolu bibliotēkām, kā arī nodrošina bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību, izmantošanu un bibliotekāro pakalpojumu saņemšanu ikvienam interesentam.

Visās novada publiskajās bibliotēkās apmeklētājiem tiek piedāvāts daudzveidīgs pakalpojumu klāsts visām vecuma grupām:

 • Grāmatu un periodisko izdevumu izmantošana klātienē un ārpus bibliotēkas
 • Grāmatu rezervēšana
 • Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums (maksas pakalpojums)
 • Piekļuve bezvadu internetam (WiFi) un stacionārajiem datoriem
 • Bezmaksas piekļuve tiešsaistes maksas datubāzēm; piekļuve LNB digitālajām kolekcijām un audio/video katalogiem interneta vietnēs
 • 3td e-GRĀMATU bibliotēka
 • Piekļuve Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogam
 • Piekļuve Cēsu Centrālās bibliotēkas veidotajai Novadnieku datubāzei
 • Piekļuve bibliotēkas novadpētniecības krājuma resursiem
 • Drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas un laminēšanas maksas pakalpojumi (maksas pakalpojums)
 • Pasākumi, literatūras un mākslas izstādes
 • Elektronisku informācijas materiālu saņemšana e-pastā pēc pieprasījuma
 • Galda spēles
 • Uzziņas, konsultācijas

Cēsu Centrālās bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu saraksts pieejams šeit.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Cēsu Centrālā bibliotēka
Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Administrācija: tālr. 64123644
Reģistratūra: tālr. 64122879, mob. tālr. 20236342
Bērnu apkalpošanas nodaļa: tālr. 64122605, mob. tālr. 25668580
E-pasts: info@biblioteka.cesis.lv
Tīmekļa vietne: www.biblioteka.cesis.lv
Facebook: Cēsu Centrālā bibliotēka
Draugiem.lv: Cēsu Centrālā bibliotēka
 Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka
Rāmuļu skola, Rāmuļi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136
Bibliotēkas vadītāja – Vaira Krūmiņa
Mob. tālr. 20212511
E-pasts: ramuli.biblioteka@inbox.lv
 Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka
Nākotnes iela 6/14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136
Bibliotēkas vadītāja – Jana Sukure
Mob. tālr. 29415126
E-pasts: ridzene.biblioteka@inbox.lv
Facebook: Rīdzenes bibliotēka
Instagram: Rīdzenes bibliotēka


Rīdzenes bibliotēkā Vaives pagasta iedzīvotājiem tiek nodrošināti Cēsu novada pašvaldības pakalpojumi.

Sociālais darbinieks klientus pieņem ceturtdienās 8.30-10.00.

Cēsu novada Bāriņtiesa klientus pieņem:
- pirmdienās 8.00-11.00;
- ceturtdienās 14.00-18.00.

Vaives pagasta pārvalde klientus pieņem:
- pirmdienās 11.00-18.00;
- trešdienās 8.00-13.00; 
- ceturtdienās 10.00-14.00.