Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts krīzes situācijā

 

Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, piešķir:

1) katastrofu gadījumā – līdz divu valstī noteikto minimālo darba algu apmēram vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā ārējo apstākļu radīto zaudējumu sekas;

2) citu ārēju notikumu dēļ – līdz vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram vienai mājsaimniecībai.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinoši dokumenti Dienestā saņemti ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās. Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā pieņem piecu darbdienu laikā no visu dokumentu saņemšanas dienas.

Pabalstu krīzes situācijā pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas izmaksā naudā vai pabalsta summas apmērā sedz izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Normatīvie akti
Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā.

Dokumenti