Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām

Dokumenti

Ja nepieciešama sociālā rehabilitācija, lai panāktu atkarīgo personu atteikšanos no psihoaktīvo vielu - alkohola, narkotisku, toksisku vai citām apreibinošu vielu - lietošanas, jāvēršas Sociālajā dienestā.

Pakalpojums pieejams par valsts budžeta līdzekļiem (ar izmitināšanu).

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai saņemtu pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • Iesniegums;
  • Narkologa atzinums;
  • Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • E-Adresē
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Pēc dokumentu saņemšanas Sociālais dienests trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par to nosūtīšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piecu darbdienu laikā izvērtē dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu sniedzēju, personas uzņemšanu rindā pakalpojumu saņemšanai vai atteikumu piešķirt pakalpojumus. Par lēmumu tiek informēta persona, narkologs, kurš izsniedzis  atzinumu, un pašvaldības Sociālais dienests.

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, e-pasts: sd@cesunovads.lv 

 

Tālruņi:

Cēsu pilsēta - 20263331,  28693228,  26357317

 

Priekuļi, Liepas un Mārsnēnu pagasts- 27830039 

 

Vaives, Veselavas pagasts - 25702064 

 

Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasts - 28004439 

 

Inešu, Vecpiebalgas, Kaives, Taurenes un Dzērbenes pagasts - 26109262 

 

Drabešu, Nītaures, Zaubes un Skujenes pagatsts- 25628452

 

Raiskuma, Stalbes un Straupes pagasts - 29206234 

 

Līgatne - 29392952  

Pakalpojuma saņemšana

 

Ja pieņemts lēmums sniegt atkarīgajai personai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

  • izsniedz personai norīkojumu uz sociālās rehabilitācijas institūciju un nosūta dokumentus pakalpojumu sniedzējam.
  • izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.
  • rehabilitācijas ilgums 3, 6 vai 12 mēneši.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti