Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām

Dokumenti

Ja nepieciešama sociālā rehabilitācija, lai panāktu atkarīgo personu atteikšanos no psihoaktīvo vielu - alkohola, narkotisku, toksisku vai citām apreibinošu vielu - lietošanas, jāvēršas Sociālajā dienestā.

Pakalpojums pieejams par valsts budžeta līdzekļiem (ar izmitināšanu).

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai saņemtu pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • Iesniegums. To var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski epastā, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu vai portālā www.latvija.lv, autorizējoties ar bankas maksājumu karti;
  • Narkologa atzinums;
  • Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli.

Pēc dokumentu saņemšanas Sociālais dienests trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par to nosūtīšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piecu darbdienu laikā izvērtē dokumentus un pieņem lēmumu par pakalpojumu sniegšanu un pakalpojumu sniedzēju, personas uzņemšanu rindā pakalpojumu saņemšanai vai atteikumu piešķirt pakalpojumus. Par lēmumu tiek informēta persona, narkologs, kurš izsniedzis  atzinumu, un pašvaldības Sociālais dienests.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64127740
soc.ag@cesis.lv 


Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45       
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās 8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30

Sociālā dienesta pakalpojumus

iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads) 

Ceturtdienās 8.30-10.00

 

Sociālā dienesta darbinieki sniedz konsultācijas Klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4

Pirmdienās 9.30 - 11.30

Pakalpojuma saņemšana

 

Ja pieņemts lēmums sniegt atkarīgajai personai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

  • izsniedz personai norīkojumu uz sociālās rehabilitācijas institūciju un nosūta dokumentus pakalpojumu sniedzējam.
  • izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem.
  • rehabilitācijas ilgums 3, 6 vai 12 mēneši.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

 

Normatīvie akti

 

Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr.914
“Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”