Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atļauja kravu pārvadājumiem pa pašvaldības autoceļiem

Pieteikums par ceļa izmantošanu Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei
Pieteikums par ceļa izmantošanu apvienību pārvaldei
Ceļa pieņemšanas akts
Vienošanās par ceļa izmantošanu

Kārtība, kādā veicami kravu pārvadājumi vai pārvietošanās ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas, pa ceļiem ar grants segumu Cēsu novada teritorijā.

Lai aizsargātu pašvaldības ielas un ceļus ar grants segumu, pašvaldība veic ceļu seguma noturības pastāvīgu uzraudzību. Pavasara un rudens periodā tiek veikta transportlīdzekļu masas ierobežojumu noteikšana visos grants autoceļu posmos vai atsevišķos ceļos.

Arī gadījumos, ja masas ierobežojumi netiek noteikti, personas, kas veic kravu pārvadājumus pa pašvaldības autoceļiem (kokmateriālu transports, būvniecības materiālu pārvadātāji, traktortehnikas transports u.tml.), kā arī veido īslaicīgu kokmateriāla vai būvmateriālu krautnes u.c. izvietošanu pašvaldības ceļa robežās, aicinātas vērsties pašvaldībā šo darbību saskaņošanai un slēgt vienošanos ar pašvaldību par autoceļa izmantošanu.

Pieteikuma saņemšana un vienošanās noslēgšana

  • Fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk – Iesniedzējs) ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms darbību veikšanas iesniedz Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei (turpmāk – ĪAP) vai atbilstoši teritoriālajam iedalījumam, attiecīgajā apvienības pārvaldē (turpmāk - AP) pieteikumu par plānotās kravu pārvadājuma darbības uzsākšanu. 
  • ĪAP/AP izskata iesniegto pieteikumu un pievienotos dokumentus un 3 darba dienu laikā uzaicina noslēgt vienošanos vai sniedz atbildi par iztrūkstošo informāciju vienošanās noslēgšanai.
  • Darbību uzsākšana tiek atļauta tikai pēc vienošanās parakstīšanas.
  • Par vienošanās noslēgšanas faktu ĪAP/AP informē Cēsu novada Pašvaldības policiju.
  • Ja ĪAP/AP konstatē minēto darbību veikšanu bez saskaņošanas (persona nav vērsusies pašvaldībā ar pieteikumu), ĪAP/AP lūdz personai divu dienu laikā uzsākt darbības saskaņošanu un informē Pašvaldības policiju par nesaskaņotu darbību veikšanu. 

Cēsu novada Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 68803827, 64161800
e-pasts: dome@cesunovads.lv

 

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Normatīvie akti

 

Par kārtību, kādā veicami kravu pārvadājumi vai pārvietošanās ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7 tonnas, pa ceļiem ar grants segumu Cēsu novada teritorijā