Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Adopcija

Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā. Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību bērna adopcijas procesā.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Adoptētājs Bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

• pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
• laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
• dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
• izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
• dzīves aprakstu (CV);
• izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

Cēsu novada bāriņtiesa

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 68413622

E-pasts: barintiesa@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās no 14.00 - 18.00
Ceturtdienās no 9.00 - 12.00

Pakalpojuma saņemšana

 

Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, to skaitā:
• izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas audzināt bērnu;
• noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli;
• pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju, nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.

Maksa par pakalpojumu

 

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 
Normatīvie akti