Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apbedīšana Cēsu novada kapsētās

Lai saņemtu jaunas kapavietas uzturēšanas tiesības vai apbedīšanas atļauju jau esošā kapavietā, jāvēršas pie Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārziņa.

Jauna kapavieta
 

Kapavietas lietošanas tiesības tiek piešķirtas, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Cēsu novadā, vai arī citām personām, ja tās laulātā vai vismaz viena pirmās un otrās pakāpes radinieka deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā vienu gadu ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā, un tieši šī persona noslēdz kapavietas uzturēšanas līgumu noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Apbedīšanu organizē apbedīšanas pakalpojuma pasūtītāja izvēlēts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, par to informējot kapsētas pārzini ne vēlāk kā 48 stundas pirms apbedīšanas, uzrādot kapavietu dabā.

 

Mirušā piederīgajiem pie kapu pārziņa jāvēršas ar pieprasījumu piešķirt vietu mirušā apbedīšanai Cēsu novada pašvaldības kapsētās.

 

Jāiesniedz:

  • Miršanas apliecība;
  • Lēmums jeb līgums par kapavietas lietošanas tiesību piešķiršanu. Ja šāda lēmuma vai līguma nav, to noslēdz pie kapsētas pārziņa;
  • Personu apliecinošs dokuments fiziskai personai vai pārstāvības tiesības juridiskai personai;
  • Ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās organizācijas vai profesionālās biedrības iesniegums par  īpašiem nopelniem jaunas kapavietas piešķiršanai daļēji slēgtā kapsētā;

Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārzinis
Meža kapi, Lenču iela 39, Cēsis, Cēsu novads

Tālrunis: 64122659; 29497585.

maris.vitins@cesis.lv

 

Vaives pagasta kapsētās pakalpojumu var saņemt, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruni 29497585.

 

 

Maksa par pakalpojumu

Kapavieta tiek ierādīta bez maksas

Saistītie pakalpojumi

Miršanas reģistrācija

 

Atļauja veikt pārapbedīšanu

 

Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai Meža kapu teritorijā

Normatīvie akti

Cēsu novada pašvaldības 17.08.2023. saistošie noteikumi Nr.16 "Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

 

Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmums Nr.104 "Par maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās"