Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremoniju organizēšana

Lai popularizētu ģimenes tradīcijas Cēsu novadā, Dzimtsarakstu nodaļa pēc iedzīvotāju pieprasījuma organizē svinīgus ģimenes tradīciju pasākumus – laulību gadadienu svinības un citus ģimenes tradīciju pasākumus.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Laulātie, viņu bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pievienojot neformālu informāciju par ģimeni.

 

Dzimtsarakstu nodaļā vienojas par ceremonijas norises laiku.

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesunovads.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Cēsīs

Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Otrdienās 9.00 - 12.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00


Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī:
Vaives pagastā - Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads

Priekuļos - Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads

Vecpiebalgā - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads
Līgatnes pagastā - Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads

Maksa par pakalpojumu

Par kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremonijas organizēšanu 40,00 EUR.

Par pakalpojumu nav jāmaksā Cēsu novada iedzīvotājiem, kuri svin 25, 50 un 60 gadu kāzu jubileju.

Saistītie pakalpojumi 

Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu atkārtota izsniegšana

 

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

 

Laulības reģistrācija

Normatīvie akti

Likums "Par pašvaldībām"