Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremoniju organizēšana

 

Lai popularizētu ģimenes tradīcijas Cēsu novadā, Dzimtsarakstu nodaļa pēc iedzīvotāju pieprasījuma organizē svinīgus ģimenes tradīciju pasākumus – laulību gadadienu svinības un citus ģimenes tradīciju pasākumus.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

 

Laulātie, viņu bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pievienojot neformālu informāciju par ģimeni.

 

Dzimtsarakstu nodaļā vienojas par ceremonijas norises laiku.

 

 

Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122555; 64120282

dzimtsaraksti@cesis.lv
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās 10.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
Piektdienās 9.00 – 12.00

Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš saskaņojot apmeklējumu ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem telefoniski vai elektroniski.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus ir iespējams saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē

(Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene Vaives pagasts, Cēsu novads) – darba dienās pēc iepriekšēja saskaņojuma telefoniski vai elektroniski ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem.

Maksa par pakalpojumu

 

Par kāzu jubileju un citu ģimenes tradīciju ceremonijas organizēšanu 28,07 EUR.

 

Par pakalpojumu nav jāmaksā Cēsu novada iedzīvotājiem, kuri svin 15., 50. un 60. gadu kāzu jubileju.

Saistītie pakalpojumi 

 

Laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu atkārtota izsniegšana

 

Civilstāvokļa aktu reģistru labošana, papildināšana un anulēšana

 

Laulības reģistrācija

Normatīvie akti

Likums "Par pašvaldībām"