Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izziņas izsniegšana par apbedījumu pašvaldības kapsētā

Lai saņemtu izziņu par apbedījumu pašvaldības kapsētā, jāvēršas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.

Pakalpojuma pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums brīvā formā, norādot mirušā vārdu un uzvārdu, kā arī miršanas datumu.

Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārzinis
Meža kapi, Lenču iela 39, Cēsis, Cēsu novads

Tālrunis: 64122659; 29497585.

maris.vitins@cesis.lv

 

Vaives pagasta kapsētās pakalpojumu var saņemt, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku pa tālruni 29497585.

 

 

Pakalpojuma saņemšana

 

Kapu pārzinis sagatavo izrakstu no pamatdokumentiem (kapsētas mirušo reģistrācijas grāmatas vai apbedījuma vietu kartotēkas). Izziņā izdara ierakstu par katru kapavietā notikušo apbedījumu, norādot apbedīšanas gadu, apbedītā vārdu, uzvārdu un kapavietas uzturētāju.

 

Izziņa/izraksts no pamatdokumentiem var tikt izmantota gadījumos, lai nodrošinātu iespēju citu valstu pilsoņiem apmeklēt tuvinieka apbedījuma vietu Latvijā.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

Miršanas reģistrācija

Normatīvie akti

Cēsu novada pašvaldības 21.06.2018. saistošie noteikumi Nr.21 "Par Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību"