Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītība Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola

Dokumenti

Bērniem un jauniešiem no 9 – 25 gadiem iespējams iegūt profesionālas ievirzes izglītību mākslā Cēsu pilsētas Mākslas skolā. Bērniem no 7 līdz 9 gadu vecumam iespējams apmeklēt sagatavošanas klasi.

Pakalpojuma pieprasīšana
Informāciju par izglītības iespējām (to veidiem, pasniedzējiem, nodarbību vietām, laikiem utt.) var iegūt:
1) 
http://cesumakslasskola.lv/
2) klātienē - Palasta ielā 11, Cēsīs;
 

Lai sāktu mācības kādā no izglītības programmām, jāierodas Mākslas skolā jūnija sākumā vai augusta beigās, lai saņemtu konsultāciju klātienē par mācību iespējām.

 

Pēc konsultācijām notiek iestājeksāmeni uzņemšanai Mākslas skolā. Vairāk informācijas par iestājeksāmenu norisi cesumakslasskola.lv.

 

Pēc iestājeksāmenu rezultātu paziņošanas, bērna vai jaunieša vecāki vai aizbildiņi klātienē aizpilda iesnieguma veidlapu par bērna vai jaunieša uzņemšanu izglītības programmā un noslēdz līgumu par profesionālās izglītības programmas apguvi.

 

Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis:

64127456, 64124274

cms@cesunovads.edu.lv

http://cesumakslasskola.lv/

 

 

Darba laiks

Pirmdienas - piektdienas 8.00 – 17.00        

    

 

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc līguma noslēgšanas, bērns var apmeklēt izvēlētās interešu izglītības nodarbības.

Maksa par pakalpojumu

 

Izglītojamajiem no 9 līdz 25 gadu vecumam ik mēnesi jāmaksā līdzmaksājumus 10,00 EUR.

 

Audzēkņiem, kas apmeklē sagatavošanas klasi, jāmaksā 2,00 EUR par nodarbību.

 

No dalības maksas ir atbrīvoti:

  • audzēkņi ar invaliditāti;
  • bērni, kam nodibināta aizbildniecība;
  • ģimenes, kam piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss.

Maksas atvieglojumus 50% apmērā var saņemt ģimenes, kurās kopā dzīvo trīs vai vairāk bērnu.

 

Lai saņemtu maksas atvieglojumus, Mākslas skolā jāiesniedz iesniegums.
 

Vairāk informācijas par apmaksas kārtību cesumakslasskola.lv

 

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Likums "Par pašvaldībām"

Izglītības likums

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas