Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Atbalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā bez personas ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, ja pabalsta pieprasītājs attiecīgajā gadā šāda veida pabalstu nav saņēmis citā pašvaldībā. Atbalsta apmērs ir 50,00 euro. 

Lai saņemtu nepieciešamo atbalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība (jāuzrāda vai iesniegumam jāpievieno kopija).

 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Sociālais dienests pārbauda tā rīcībā esošās ziņas un dokumentus un pārliecinās par to atbilstību pabalsta saņemšanai.

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908; 27313429
sd@cesunovads.lv

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem

Grozījumi "Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem"