Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

Atbalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā saskaņā ar Cēsu novada Sociālā dienesta rīcībā esošajām ziņām par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem bez personas ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, ja pabalsta pieprasītājs attiecīgajā gadā šāda veida pabalstu nav saņēmis citā pašvaldībā. Atbalsta apmērs ir 75,00 euro. 

Ja persona atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet Cēsu novada Sociālā dienesta rīcībā nav ziņu par personu, pieprasot pabalstu, persona uzrāda Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību un iesniedz iesniegumu.

 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 64122908; 27313429
sd@cesunovads.lv

 

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem