Zemes ierīcības projekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana

Dokumenti

Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana

 

Lai saņemtu pašvaldības nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, persona iesniedz:
1) iesniegumu, kas satur grafisku priekšlikumu zemes ierīcības projekta izstrādei,
2) pilnvarojuma gadījumā - notariāli apliecinātu īpašnieka pilnvaru.

 

Dokumentus var iesniegt klātienē VPVKAC, nosūtīt pa pastu, kā arī iesniegt elektroniski, izmantojot E-adresi.

 

Atbilde tiek sniegta mēneša laikā.

  • Rudīte Klāva - zemes ierīcības speciāliste, rudite.klava@cesunovads.lv, 65826436
  • Krista Dobuma - zemes ierīcības speciāliste - krista.dobuma@cesunovads.lv
  • Anita Dzalba - zemes ierīcības speciāliste - anita.dzalba@cesunovads.lv, 64132196

 

VPVKAC 

Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Tālrunis: 64161800

dome@cesunovads.lv

cesis@pakalpojumucentri.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās 8.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 17.00 
Trešdienās 8.00 - 17.00 
Ceturtdienās 8.00 - 17.00
Piektdienās 8.00 - 16.00


Pakalpojumu var saņemt arī Vaives pagasta pārvaldē.

Rīdzenes bibliotēka, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene. Vaives pagasts, Cēsu novads

 

Darba laiks

Pirmdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Otrdienās 8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Trešdienās 9.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00

Ceturtdienās

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

Piektdienās 

8.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00

 

Maksa par pakalpojumu

Bez maksas

Saistītie pakalpojumi

Normatīvie akti