Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Towards energy transition and climate neutrality in the BSR municipalities (CommitClimate)

Finansējuma avots:
Interreg Baltijas jūras programma
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
ERAF
Kopējās izmaksas:
2 415 361,30 EUR
Projekts uzsākts:
01.01.2023
Projekts pabeigts:
31.12.2025
Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir palīdzēt pašvaldībām plānot virzību uz klimatneitralitāti, pamatojoties uz ES zaļā kursa mērķiem. Projektā piedalās pašvaldības no Latvijas, Igaunijas, Polijas un Zviedrijas.  Projekta galvenais rezultāts ir datorsimulācijas rīks, ar kura palīdzību Cēsu novada pašvaldība varēs aprēķināt CO2 emisijas savā teritorijā saskaņā ar pilsētu mēru pakta metodoloģiju, un pēc tam izmantot šo simulatoru CO2 emisiju samazināšanas scenāriju analīzei.

Pašvaldības būs tiešā veidā iesaistītas modelēšanas rīka veidošanā kopā ar universitāšu partneriem, lai nodrošinātu labāko rezultāta praktisko pielietojumu mērķa grupai. Modelēšanas rīkam ir ērta piekļuves platforma, izmantojot interneta pārlūka saiti, kurā lietotājs var mainīt ievades parametrus (piemēram, automašīnu skaitu, ēku skaitu, enerģijas ražošanas tehnoloģijas), mainīt parametru vērtības (piemēram, pieejamā energoefektivitātes finansējuma apjoms, modalitātes maiņa transport u.c.) un veidot neierobežotu skaitu scenāriju kombināciju, lai atrastu optimālu risinājumu. 

Modelēšanas rezultātus pašvaldības izmantos ilgtspējīgu enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē vai atjaunošanā, kā arī apspriedīs ar iesaistītajām pusēm (publisko pakalpojumu sniedzēji, ēku apsaimniekotāji u.c.) un ar iedzīvotājiem. Iedzīvotāju iesaistei un izglītošanai ir paredzēts papildināt CO2 simulatoru ar apakšmoduli individuālās CO2 pēdas aprēķinam, tādā veidā veidojot saikni starp enerģijas gala lietotāju un politikas plānošanu pašvaldībā. Tehniskais darbs pie modelēšanas rīka izveides un izmantošanas ies roku rokā ar informatīviem pasākumiem un apmācībām mērķa grupām un iedzīvotājiem.

Kontaktpersona
Zane Pīpkalēja
E-pasts
zane.pipkaleja@cesunovads.lv
Tālruņa numurs