Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm Baltijas jūras reģionā (Arts on Prescription in the Baltic Sea Region)

Finansējuma avots:
Interreg Baltijas jūras programma
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
ERAF
Kopējās izmaksas:
3,511,285.56 EUR
Projekts uzsākts:
01.01.2023
Projekts pabeigts:
31.12.2025
Projekta apraksts:

Projekts palīdz kultūras un veselības aprūpes iestādēm iesaistīt cilvēkus ar mentālās veselības problēmām sociālās un ar terapiju nesaistītās mākslas aktivitātēs, lai uzlabotu viņu psiholoģisko labsajūtu.

Projekts tiek ieviests, sadarbojoties partneriem no septiņām valstīm: Latvijas, Dānijas, Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Polijas un Lietuvas.

"Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm" ir programma, kuras mērķis ir uzlabot iedzīvotāju mentālo labbūtību. Iedzīvotāji ar vieglām vai vidējām mentālās veselības problēmām, piemēram, depresiju, stresu vai trauksmi, vai cilvēki, kuri ir pakļauti mentālās veselības pasliktināšanās riskam (piemēram, piespiedu vientulības, traumatiskas pieredzes vai citu iemeslu dēļ), saņem nosūtījumu uz regulārām kultūras un mākslas nodarbībām grupās. Ir pierādīts, ka tām ir pozitīva ietekme uz veselību. 
Izaicinājumi, ar kuriem saskaras valsts iestādes, plānojot un īstenojot šādas programmas, ir nepietiekami attīstītā sadarbība starp kultūras un veselības nozari, zināšanu trūkums par to, kā plānot, organizēt un novērtēt programmas, kā arī ilgtermiņa finansējuma trūkums.

Projektā plānots:

  • izstrādāt "Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm" paraugprogrammu, kas balstīta uz jaunākajiem pierādījumiem un pieredzi un pielāgojama dažādiem vietējiem apstākļiem un sabiedrības veselības pārvaldības modeļiem;
  • iztrādāto paraugprogrammu izmēģināt vietējā un reģionālā mērogā, 5 projekta partneriem, tostarp Cēsu un Saldus pašvaldībām Latvijā, īstenojot 3 pilotēšanas ciklus;
  • izvērtēt programmas ietekmi uz pilotprojektu dalībnieku veselību, kā arī programmas organizatorisko struktūru un ekonomiskos ieguvumus;
  • nodot izstrādāto programmas modeli citām pilsētām un reģioniem, sniedzot atbalstu tiešsaistes rokasgrāmatas un ekspertu atbalsta veidā;
  • uzsākt dialogu ar valsts iestādēm un veselības apdrošināšanas fondiem, lai veidotu / stiprinātu strukturālo atbalstu un finansēšanas iespējas “Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm” programmai partnervalstīs.

Projektu ''Nosūtījums uz kultūras aktivitātēm Baltijas jūras reģionā 2023 – 2025'' līdzfinansē Eiropas Savienības (ERAF) Interreg Baltic Sea Region programma.

Vairāk informācijas: https://interreg-baltic.eu/project/arts-on-prescription/

Kontaktpersona
Inga Surgunte
E-pasts
inga.surgunte@skaidrs.org
Tālruņa numurs
29953235