Saistošo noteikumu projekti

Pievienotie dokumenti ir PDF formātā
Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Pievienotie dokumenti

Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Finanšu komiteja

10.02.2022.

 

17.02.2022.

24.02.2022. Saistošo noteikumu projekts
Par koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Finanšu komiteja

10.02.2022.

 

17.02.2022.

24.02.2022.

Saistošo noteikumu projekts

Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

Finanšu komiteja

10.02.2022.

 

17.02.2022.

24.02.2022. Saistošo noteikumu projekts
Par pašvaldības nodevu par būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu Finanšu komiteja 17.02.2022. 24.02.2022. Saistošo noteikumu projekts
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu” Finanšu komiteja 17.02.2022. 24.02.2022. Saistošo noteikumu projekts