Saistošo noteikumu projekti

Komentārus, ierosinājumus vai viedokli par saistošo noteiktumu projektiem lūdzam sūtīt e-pastā dome@cesunovads.lv, norādot konkrētu projektu. 
 
Pievienotie dokumenti ir PDF formātā
Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Pievienotie dokumenti

Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā

Uzņēmējdarbības un attīstības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

02.03.2023.

 

 

 

16.03.2023.

23.03.2023. Projekts

Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
Informācija

Uzņēmējdarbības un attīstības komiteja

02.03.2023. 23.03.2023.

Projekts

 

Par Cēsu novada līdzdalības budžetu

Uzņēmējdarbības un attīstības jautājumu komiteja

 

Finanšu komiteja

30.03.2023.

 

 

 

13.04.2023.

20.04.2023. Projekts