Saistošo noteikumu projekti

Pievienotie dokumenti ir PDF formātā
Saistošo noteikumu nosaukums Komiteja, kur saistošie noteikumi tiks skatīti Komitejas datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Domes sēdes datums, kad saistošie noteikumi tiks skatīti Pievienotie dokumenti

"Grozījumi Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Cēsu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu 

Finanšu komiteja 20.05.2021. 27.05.2021. Saistošo noteikumu projekts