Sporta komisija

Darba kārtība
18.05.2022. plkst.15.30 tiešsaistē tiek organizēta Sporta komisijas sēde, kuras darba kārtībā:

Komisijas locekļi

Dokumenti