Par pašvaldību

Par pašvaldību

Cēsu novada domi veido 15 deputāti.
Cēsu novada pašvaldība nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus. Pašvaldības darbību reglamentē likums "Par pašvaldībām".
Pašvaldības administrāciju vada pašvaldības administrācijas vadītājs.

Cēsu novada pašvaldības publiskie pārskati pieejami ŠEIT.