Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ekspluatācijā nodots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Ekspluatācijā nodots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Trešdien, 25.augustā, klātesot Cēsu novada vadībai, labklājības ministram Gatim Eglītim un apvienotā Cēsu novada sociālo dienestu un bāriņtiesu vadītājiem, svinīgi ekspluatācijā nodots jaunais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs jeb atbalsta centrs “Pērle”, lielākais šāda veida centrs Cēsu novadā.

Sociālo pakalpojumu centra celtniecība un jaunu sociālo pakalpojumu izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Cēsu novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, nevis tos nošķirt no sabiedrības, ievietojot speciālās aprūpes iestādēs.

“Prieks, ka tieši Cēsīs radīts Eiropas līmenim atbilstošs nacionālas nozīmes sociālo pakalpojumu centrs, kas apvieno orģinālu dizainu un centra lietošanas mērķim atbilstošu un iekļaujošu vidi. “Pērle” veidota kā atspēriena punkts un droša vieta jaunu prasmju veidošanai bērniem un pieaugušajiem, kuriem nepieciešama palīdzība un atbalsts ikdienā. Lielākajai daļai tas šķiet pašsaprotami, bet cilvēkiem ar dažāda veida attīstības traucējumiem šādas iespējas nereti ir ierobežotas un pat nepieejamas,” sacīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, vienlaikus pateicoties visiem centra tapšanā iesaistītajiem dalībniekiem.

Novada vadītājs arī piebilda, ka šādi Cēsu novadā tiek pakāpeniski īstenota ilgtspējīga sociālā politika, kā rezultātā katram klientam iespējams saņemt tieši viņam vispiemērotāko sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Kā arī šis esot lielisks veids, kā revitalizēt vēl vienu vietu Cēsu pilsētā.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis īpaši akcentēja “Pērles” veidolu: “Šī gaišā, atvērtā ēka, ko novērtēju kā arhitektūras cienītājs, gan lieliski kalpos tās klientiem, dodot stabilu pamatu patstāvīgai un pārtikušākai dzīvei, gan skaisti iederas Cēsu kopējā tēlā, kas vienmēr bijusi radoša vieta ar skatu nākotnē.” Ministrs arī novēlēja centra topošajiem iemītniekiem un darbiniekiem sekmīgu darba cēliena sākumu un pauda prieku, ka sociālajiem pakalpojumiem un deinstitucionalizācijai Cēsu novadā tiek pievērsta atbilstoša vērība, dodot iespējas pēc iespējas vairāk sabiedrības locekļiem.

Sociālo pakalpojumu centrā, kas atrodas Rīgas ielā 90, Cēsīs, paredzēts veidot vairākus sociālos pakalpojumus:

  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar iespēju nākotnē iekļauties darba tirgū;
  • dienas aprūpes un rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • pakalpojumu “Atelpas brīdis” – īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu, kas piedāvā vecākiem uz vienu vai vairākām diennaktīm atstāt bērnu speciālistu aprūpē.

Līdz ar pakalpojumu sniegšanas sākšanu centra nosaukums būs “Atbalsta centrs “Pērle””.

Ikdienā centru apmeklēs 50-75 klienti, strādās 20-24 darbinieki. Papildus projektā plānots veidot arī grupu dzīvokļa pakalpojumu ar 16 vietām Caunas ielā 8, Cēsīs.

Sociālie pakalpojumi klientiem tiks nodrošināti ar ESF projekts “Vidzeme iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/003, atbalstu ar mērķi personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus.

Datums: 2021. gada 25. augusts