Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apgūst jaunas prasmes

Apgūst jaunas prasmes

Janvārī darbu sāka sociālo pakalpojumu centra “Pērle” dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru regulāri apmeklē vidēji 11 pieaugušie. Dienas aprūpes centra atvēršanu ļoti gaidīja Invalīdu habilitācijas dienas centra jaunieši un viņu vecāki, jo iepriekšējās telpas jau bija kļuvušas par šaurām. 

Šobrīd atvērts arī specializētās darbnīcas, kurā pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem var apgūt jaunas prasmes darbā ar datoru, darboties ar tekstilapstrādi, sietspiedi, dažādiem rokdarbiem un mācīties mazgāt, žāvēt un gludināt veļu. Pakalpojumu pašlaik saņem deviņi pieaugušie. Drīzumā centrā piedāvās apgūt jaunas prasmes keramikas, kokapstrādes un kulinārijas darbnīcās. 

Paralēli dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumiem, var saņemt arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Šobrīd centrā vairākas reizes nedēļā tiek organizētas vingrošanas nodarbības un mūzikas nodarbības. Ir nodrošināts fizioterapeits, masieris un sensorā istaba. Drīzumā būs pieejams psihologa pakalpojums, notiks arī dažādas atbalsta grupas nodarbības. 

Atbalsta centra “Pērle” vadītāja Dita Trapenciere stāsta: “Skolēnu brīvlaikā sāka darboties dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd pakalpojumu apmeklē seši bērni. Bērni ar interesi lēnām iejūtas jaunajās telpās, tāpat arī speciālisti pielāgojas bērnu vajadzībām. Vienlaicīgi pakalpojumu varam nodrošināt līdz pat 10 bērniem dienā”. 

 “Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, nevis šos cilvēkus nošķirt no sabiedrības, ievietojot speciālās aprūpes iestādēs. Izveidotie pakalpojumi nodrošina iespēju iedzīvotājiem tuvu dzīvesvietai saņemt nepieciešamo aprūpi, attīstīt jaunas prasmes, kā arī lietderīgi un  interesanti pavadīt ikdienu, atzina Cēsu novada Sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks. 

Projektā iekļauta arī remontdarbi daudzdzīvokļa namā Caunas ielā 8, Cēsīs. Norit vēl pēdējie darbi, lai jau drīz durvis vērtu grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošinot mājvietu 16 pilngadīgām personām.  

Atbalsta centrs “Pērle” Cēsīs atklāts pērnā gada nogalē. Tas ir lielākais šāda veida Centrs Vidzemē un sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Projekts tiek īstenots ar ERAF atbalstu  9.3.1.1. pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”, īstenojot projektu “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, identifikācijas Nr. 9.3.1.1/18/I/006. Kopējais projekta finansējums ir 1 843 676,77 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 122 375,41 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 46 394,83 eiro, valsts budžeta finansējums 108 185,55 eiro un pašvaldības finansējums 566 720,98 EUR. 

Sociālo pakalpojumus Centrā nodrošina deinstitucionalizācijas projekts “Vidzeme iekļauj”. Tā mērķis ir Vairāk: www.vidzeme.lv. 

Datums: 2022. gada 17. marts