Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP/2018/49Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/51Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPPS 2018/1“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā"pasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2018/48Būvekspertīze būvprojektam ,,Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1. pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā”9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/47Telpu atjaunošana un rotaļu laukuma ierīkošana būvdarbu būvuzraudzība Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/44/ERAFCēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbikonkursiNoslēdzies
CNP/2018/42Telpu remonts Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/40Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (2.kārta)9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/41Cēsu novada pašvaldībai īpašumā esošo telpu remonts9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/38Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā’9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/33Izglītības iestāžu atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/32Izglītības iestāžu atjaunošanas būvdarbi9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/36Būvuzraudzība objekta ‘’Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbiem’’9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/34Cēsu novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/37Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2018/30Telpu remonts Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2017/48 ERAFCēsu Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūves jaunbūve pasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/27 ERAFLaukuma labiekārtošana Gaujas ielā 94, Cēsīs, Cēsu novadā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/19Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/29Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/28Ielu virsmu seguma atjaunošana Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/23Latvāņu izplatības ierobežošana un zālāju pļaušana Cēsu novadā. 9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/26Būvprojekta ,,Būves ar kad. apz. 4201 008 0432 001 ,,Sporta zāle ar palīgkorpusu” atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/20Cēsu Vecpilsētas ielu un ietvju kopšanas un uzturēšanas darbi konkursiNoslēdzies
CNP 2018/25Būvprojekta “Telpu atjaunošana un rotaļu laukuma ierīkošana Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā” izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/21Ielu seguma bedrīšu remontdarbi Cēsīs, Cēsu novadā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/22Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Cēsu pilsētā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2018/16/ERAF“Būvuzraudzības darbu veikšana objektos ‘’Reģionālā metodiskā centra izveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā, Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’.konkursiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2018/15/ERAF“Objekta ‘’Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma būvdarbi Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’.konkursiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2018/14/ERAF“Objekta ‘’Reģionālā metodiskā centra izveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, atjaunojot daļu telpu ēkas 1.stāvā, Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’ būvdarbi.”konkursiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies