Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvprojekta ,,Būves ar kad. apz. 4201 008 0432 001 ,,Sporta zāle ar palīgkorpusu” atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.
Veids:
9_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2018/26
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 2. maijam pulksten.1100
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
18.04.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "BŪVPROJEKTS", reģ.Nr.44102006392
Līguma cena:
13 382,00
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
235 dienas