Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvprojekta “Telpu atjaunošana un rotaļu laukuma ierīkošana Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā” izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi.
Veids:
9_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2018/25
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 24. aprīlim pulksten 11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.04.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA „AB Vidzemes Nami”, reģ.Nr. 44103078595
Līguma cena:
104 736,00
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
150 (viens simts piecdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.