Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP 2017/29Sabiedriskās tualetes uzturēšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/30Būvdarbi Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/31Būvdarbu būvuzraudzība Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/27Apkures izbūve Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/28Apkures izbūves darbu būvuzraudzība Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/25Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi objektam – krustojuma pārbūve par rotācijas apli Valmieras un Dzintaru ielā, Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/26Būvprojekta “Būvniecības valsts kontroles biroja aktos norādīto izglītības iestāžu būvju defektu novēršana Cēsīs, Cēsu novadā”, izstrāde. 9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/16 ERAFCĒSU VIDUSLAIKU PILS RESTAURĀCIJA UN PILS DĀRZA APBŪVES JAUNBŪVEpasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2017/23 ERAFMēbeļu piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.konkursiNoslēdzies
CNP 2017/7Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiemkonkursiNoslēdzies
CNP 2017/24 ERAFBūvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/18 ERAFBūvprojekta „Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves izbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.konkursiNoslēdzies
CNP 2017/20Ielu virsmas divkārtu apstrāde Cēsīs, Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/22Seguma piegāde9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/21 ERAFBūvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/19Latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/17Sporta grīdas segumu piegāde un ieklāšana Cēsu sporta kompleksā un Cēsu 2.pamatskolā.konkursiNoslēdzies
CNP 2017/15 ERAFBūvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/11Latvāņu izplatības ierobežošana un zālāju pļaušana Cēsu novadā9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/14Ielu pretslīdes materiālu savākšana, slaucīšana un ceļu greiderēšana Cēsu pilsētā.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/13Jauna mikroautobusa, ar veiktu pārbūvi un uzstādītu papildaprīkojumu, noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada Pašvaldības policijas vajadzībām.9_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2017/12Papildus būvdarbi "Cēsu pilsētas stadiona Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves 1.kārta" realizācijai8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2017/3Ēdināšanas pakalpojums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Profesionālajā vidusskolākonkursiNoslēdzies
CNP 2017/10 Koku vainagu veidošana un kopšana, koku zāģēšana un stādīšana Cēsu pilsētas apstādījumos un kapsētās8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/9 Zemes īpašumā ar kad. apz. 4201 005 3006, 4201 005 3007 sagruvušās grunts atbalsta sienas atjaunošanas darbu būvuzraudzība Lielā Kalēju iela 5, Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/8Zemes īpašumā ar kad. apz. 4201 005 3006, 4201 005 3007 sagruvušās grunts atbalsta sienas atjaunošana Lielā Kalēju iela 5, Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/6Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remontdarbi Cēsu pilsētā, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/5Energopārvaldības sistēmas izveide, ieviešana un vadība Cēsu novada pašvaldības iestādēs un objektos atbilstoši ISO 50001 standartam8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/100Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcijas (pārbūves) darbu autoruzraudzība Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPV 2017/2Cēsu Pilsētas vidusskolas izglītojamo peldētapmācības nodrošināšana un peldbaseina izmantošana.pasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies