Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CPIIP/2016/1„Pārtikas produktu piegāde Cēsu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”``pasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CP4PII2016/1Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādeipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/97Pašvaldības informatīvā izdevuma „Cēsu Vēstis” sagatavošana, maketēšana un korektūra 2017. gadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/96 ERAFDzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošanas darbu autoruzraudzība Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/99Laikraksta „Cēsu Vēstis” izplatīšana 2017. gadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/98 Laikraksta „Cēsu Vēstis” drukāšana un piegāde 2017. gadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/95Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas (apkalpošanas) darbi un attālinātās vadības sistēmas uzturēšana Cēsu pilsētā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/94„Būvprojekta “Cēsu Pils parka dīķa ūdens regulēšanas būve un pārplūde, labiekārtošana” izstrāde un autoruzraudzība”8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/92Ziemassvētku noformējuma uzstādīšana un remonts Cēsīs, Cēsu novadā. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CP3PII/2016/1Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeipasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNPASD 2016/2Dzīvokļu remontspasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CP5PII/2016/1„Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei”pasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2016/91 ERAFBūvprojekta “Dabas takas izveide gar Zvanu klintīm un dabas takas izveide pie Spoguļklintīm Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/90Pašgājējmašīnas un tās aprīkojuma iegādekonkursiNoslēdzies
CNP 2016/89„Autoruzraudzība objektā - Cēsu pilsētas stadiona 1.kārtas pārbūves darbiem Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā”.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/73,,Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcija, piemērojot ēkas daļu atskurbšanas un patversmes pakalpojumu funkcijas nodrošināšanai un daļu - morga funkcijas nodrošināšanai Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, būvniecībai kārtās.”konkursiNoslēdzies
CNP/2016/87 ERAFDzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošanas darbu būvuzraudzība Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/88Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcijas (pārbūves) darbu būvuzraudzība Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/86 ERAFBūvuzraudzība Rīgas ielas posma pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/81Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 1.pamatskolākonkursiNoslēdzies
C1P 2016/2Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu 1.pamatskolāpasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/84Ēku, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā; kadastra apzīmējums 4201 008 0432 001, Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, tehniskā apsekošana.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/82 ERAFArheoloģiskā uzraudzība objekta „Rīgas ielas posma pārbūve Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/83 ELFLA.Telpu pielāgošana būvdarbu, Amatu mājas izveidei, būvuzraudzība.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
C2P 2016/1Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu 2.pamatskolāpasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/76 ERAFAutoruzraudzība Peldu ielas posma un Klints ielas pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/79Cēsu pilsētas zemes gabala kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/77Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 2.pamatskolākonkursiNoslēdzies
CNP 2016/75 ERAFAutoruzraudzība Saulrītu ielas pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/33 ELFLATelpu pielāgošanas būvdarbi Amatu mājas izveidei.8_panta_iepirkumiNoslēdzies