Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcijas (pārbūves) darbu būvuzraudzība Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.
Veids:
8_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2016/88
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 3. oktobrim plkst.11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
22.09.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmitās daļas noteikumiem un iepirkuma nolikuma 50. punktu, pārtraukt iepirkumu
Līguma cena:
-
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
6 (sešus) mēnešus, līdz objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā.