Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošanas darbu autoruzraudzība Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā
Veids:
8_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP/2016/96 ERAF
Iepirkuma apraksts:
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2(prim)panta sešpadsmito daļu
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr. Nr. (+371) 64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Būvprojekts", reģ. Nr. 44102006392
Līguma cena:
18 100.00 EUR
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
10 (desmit) mēneši no autoruzraudzības līguma noslēgšanas dienas, vai līdz būves nodošanai ekspluatācijā