Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP 2016/29 ELFLABūvprojekta „ Cēsu novada pašvaldības grants ceļa Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/78Ēku, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā; kadastra apzīmējums 4201 008 0432 001, Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, tehniskā apsekošana.8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2016/74 ERAFPeldu ielas, posmā no Gaujas ielas līdz Klints ielai un Klints ielas pārbūve Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/70 ERAFRīgas ielas posma pārbūve Cēsīs, Cēsu novadākonkursiNoslēdzies
CNP 2016/72 ELFLASkatuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Vaives tautas namam.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/71Ielu virsmas divkārtu apstrāde8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/69ERAFBūvuzraudzība ielu pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/68Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.4201 005 2610 001 siltumapgādes rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/67Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.4201 005 2610 001 siltumapgādes rekonstrukcija Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/66Gaujas ielas uzbēruma pār Vintergravu nostiprināšana Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/63Ēdināšanas pakalpojums Cēsu Profesionālā vidusskolā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijākonkursiNoslēdzies
CNP/2016/64Palasta ielas posma un ietves remonts Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPP 2016/6Objekta "Cēsu pilsētas pansionāta ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0207 001 renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem Kovārņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā. I kārta. Lifta pastiprināšana." būvuzraudzībapasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CPP 2016/5Cēsu pilsētas pansionāta ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0207 001 renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem Kovārņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā.I kārta. Lifta pastiprināšana.pasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/65Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde.konkursiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2016/62Topogrāfiskā uzmērīšana zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPPS/2016/2Mēbeļu piegāde Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas vajadzībāmpasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2016/61Elektroenerģijas iegādekonkursiNoslēdzies
CPP 2016/4Objekta "Cēsu pilsētas pansionāta ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0207 001 renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem Kovārņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā. I kārta. Lifta pastiprināšana." būvuzraudzībapasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CPP 2016/3Cēsu pilsētas pansionāta ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0207 001 renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem Kovārņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā.I kārta. Lifta pastiprināšana.pasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2016/60Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/59Veloparka būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/15Ielu un ceļu kopšanas darbi Cēsu novadākonkursiNoslēdzies
CNP/2016/57 ERAFDZĪVOJAMĀS MĀJAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 4201 004 0715 001 ATJAUNOŠANA, DAĻU TELPU PIEMĒROJOT DIENESTA VIESNĪCAS VAJADZĪBĀM, SAULES IELĀ 23, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀkonkursiNoslēdzies
CNP/2016/54Būvuzraudzība objekta "Lielās Kalēju ielas Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve" būvdarbiem8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/58Ziemassvētku noformējuma izgatavošana un piegāde Cēsīs, Cēsu novadā. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 19Cēsu pilsētas ielu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzībakonkursiNoslēdzies
CNP/2016/55Jaunas pašgājējmašīnas un tās aprīkojuma iegādekonkursiNoslēdzies
CNP 2016/44Pašvaldības autoceļu sāngrāvju pļaušana Vaives pagastā, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/56Dienesta viesnīcas pakalpojums Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem8_panta_iepirkumiNoslēdzies