Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP 2016/21Zālāju un krūmu atvašu pļaušana, latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/7Māksliniecisko kolektīvu vadīšanas pakalpojumu sniegšana 2016.gadāpasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/20Būvprojekta „Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1002 001 sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/17Būvprojekta „Cēsu Pastariņa pamatskolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201-005-2314-001, renovācija, uzlabojot energoefektivitāti, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā” izmaiņas.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/4Luksoforu objektu uzturēšana Cēsu pilsētā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 13Zālāju un krūmu atvašu pļaušana, latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu pilsētā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 16Būvprojekta „Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1002 001 sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 11Ikdienas telpu kompleksā uzkopšana Bērzaines iela 5 Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
C1P 2016/1Cēsu 1.pamatskolas izglītojamo peldētapmacības pakalpojumu sniegšana un peldbaseina izmantošana.pasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CPV 2016/01Cēsu Pilsētas vidusskolas izglītojamo peldētapmācības nodrošināšana un peldbaseina izmantošana.pasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 14Būvuzraudzība būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcija, piemērojot ēkas daļu atskurbšanas un patversmes pakalpojumu funkcijas nodrošināšanai un daļu - morga funkcijas nodrošināšanai Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, 1. kārtas būvdarbi.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 12Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remonts Cēsu pilsētā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 8Jaunas vieglās automašīnas noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada pašvaldības vajadzībām. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/9Būvprojekta „Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0929 001 cokola stāva atjaunošana Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā” ekspertīze.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/10 ERAFBūvprojekta „Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” ekspertīze.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/5 ERAFTopogrāfiskā uzmērīšana Cēsu novada pašvaldības ielām, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPSS/2016/1Transporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 6Cēsu novada sižetu un raidījumu filmēšana, sagatavošana un pārraidīšana bezmaksas virszemes TV apraidē.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/2Koku vainagu veidošana un kopšana, koku zāģēšana un stādīšana Cēsu pilsētā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/3Sabiedriskās tuletes uzturēšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPP 2016/2Medikamentu piegāde pasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CPP 2016/1Higiēnas preču inkontinencei piegāde Cēsu pilsētas pansionātampasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/ 1Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2015/ 54Būvprojekta „Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010052006001 telpu pārbūve Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CP3PII/2015/1Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeipasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2015/ 53Eksperta pakalpojumi būvdarbu iepirkumā un būvuzraudzība Cēsu pilsētas stadiona Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcijas būvdarbiem. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2015/ 52Laikraksta „Cēsu Vēstis” izplatīšana.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2015/ 50Laikraksta „Cēsu Vēstis” sagatavošana, maketēšana un korektūra.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2015/ 49Laikraksta „Cēsu Vēstis” drukāšana un piegāde.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2015/ 51Būvprojekta „Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošana, daļu telpu piemērojot dienesta viesnīcas vajadzībām, Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies