Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP/2016/53Arheoloģiskā uzraudzība objekta "Lielās Kalēju ielas Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve" būvdarbiem8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/52Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/18Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu novada izglītības iestādēskonkursiNoslēdzies
CNP/2016/51Rotaļu iekārtu iegāde un uzstādīšana Maija parkā, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/43ERAFSaulrītu ielas pārbūve Cēsīs, Cēsu novadākonkursiNoslēdzies
CNP/2016/40Palasta ielas dilumkārtas un gājēju ietves remonts posmā no Gaujas ielas līdz Bērzaines ielai8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/50Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1002 001 sanitāro mezglu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/48Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 007 1002 001 sanitāro mezglu vienkāršota atjaunošana Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/47Nedzīvojamās ēkas, kad. apz. 4201 005 1618 004 (šķūnis), nojaukšanas darbu būvuzraudzība Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/46Nedzīvojamās ēkas, kad. apz. 4201 005 1618 004 (šķūnis), nojaukšana Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/45Zālāju atjaunošana labā lauksaimnieciskā stāvoklī un to dabiskošana Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/49Cēsu pilsētas zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/42Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0929 001 cokola stāva atjaunošanas darbu būvuzraudzība Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/41Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 002 0929 001 cokola stāva atjaunošana Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/22Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēskonkursiNoslēdzies
CNP/2016/38Būvprojekta “Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūve Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/39EKIICēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadākonkursiNoslēdzies
CNP 2016/31 Cēsu novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPPS/2016/1ēdināsanas pakalpojumu sniegšanaCēsu pilsētas Pastariņa sākumskolāpasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/26Cēsu pilsētas stadiona Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves 1. kārta.konkursiNoslēdzies
CNP 2016/23Lielās Kalēju ielas Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve.konkursiNoslēdzies
CNP 2016/36Būvuzraudzība objekta „Iekšējo inženiertīklu atjaunošana ēkā, kadastra apzīmējumu 4201 005 1409 001, Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/35Iekšējo inženiertīklu atjaunošana ēkā, kadastra apzīmējumu 4201 005 1409 001, Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/34 ELFLASkatuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Vaives tautas namam.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/30Sabiedriskās tualetes uzturēšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNPASD 2016/1Dzīvokļa remonts E. Dārziņa ielā 9-29, Cēsīs, Cēsu novadāpasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/27 ERAFTopogrāfiskā uzmērīšana zemes gabalam Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/28Biroja papīra piegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/25Būvuzraudzība objekta „Raiņa un Piebalgas ielas krustojuma rekonstrukcija, izbūvējot rotācijas apli Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/24Raiņa un Piebalgas ielas krustojuma rekonstrukcija, izbūvējot rotācijas apli Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies