Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvprojekta „ Cēsu novada pašvaldības grants ceļa Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība.
Veids:
8_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2016/29 ELFLA
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 26. septembrim plkst.11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.09.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Modris Rāviņš, 64161803, 28314559, modris.ravins@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, reģ.Nr.42403019889
Līguma cena:
16 275,00 EUR
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
Projektēšana - 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, t.sk., paredzot vienu nedēļu būvprojekta skaņošanai un akceptēšanai Cēsu novada Būvvaldē.