Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Ēku, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā; kadastra apzīmējums 4201 008 0432 001, Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, tehniskā apsekošana.
Veids:
8_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2016/78
Iepirkuma apraksts:
Iepirkums pārtraukts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
12.09.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti: