Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Meklēt iepirkumu

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
CNP 2017/4Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība objektiem – krustojuma pārbūve par rotācijas apli Valmieras un Dzintara ielā, Cēsīs, Cēsu novadā un Lauku ielas, Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve.konkursiNoslēdzies
C1P 2017/2Cēsu 1.pamatskolas izglītojamo peldētapmacības pakalpojumu sniegšana un peldbaseina izmantošana.pasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2017/2Sabiedriskās tualetes uzturēšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPSS/2017/1Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai.pasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNPASD 2017/1Dzīvokļa remontspasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CP5PII/2017/1Pārtikas produktu piegādepasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2016/113 ERAFCĒSU VIDUSLAIKU PILS KOMPLEKSA RESTRAURĀCIJAS DARBIpasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2017/1Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem8_panta_iepirkumiNoslēdzies
C1P 2017/1Cēsu 1.pamatskolas izglītojamo peldētapmacības pakalpojumu sniegšana un peldbaseina izmantošana.pasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2016/93 ERAFCēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 120 audzēkņiem jaunbūves Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.konkursiNoslēdzies
CNP 2016/110 ERAFBūvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Cēsu pilsētas ielākonkursiNoslēdzies
CNP 2016/115Ielu un ceļu kopšanas darbi Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/111Ēdināšanas pakalpojums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Profesionālā vidusskolā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/114„Būvprojekta “Cēsu Pils parka dīķa ūdens regulēšanas būve un pārplūde, labiekārtošana” izstrāde un autoruzraudzība” .8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/112 ERAFKlints ielas virsmas divkārtu apstrāde8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CPP 2016/7Jauna mikroautobusa piegāde Cēsu pilsētas pansionātampasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/108Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010070209001 nojaukšanas darbu būvuzraudzība Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/85Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010070209001 nojaukšana Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/109 ERAFBūvuzraudzība Rīgas ielas posma pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
Rāmuļu psk 2016/1Pārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CP3PII/2016/1Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādeipasvaldibas_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP 2016/100Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcijas (pārbūves) darbu autoruzraudzība Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/106Laikraksta „Cēsu Vēstis” drukāšana un piegāde 2017. gadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/105Laikraksta informatīvā izdevuma „Cēsu Vēstis” izplatīšana 2017. gadā.8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/101Privātā datu apraides tīkla pakalpojuma un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs. 8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/102Ielu kopšanas darbi Cēsu pilsētā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
CNP/2016/104 EKIICēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošanas par zema patēriņa ēku būvdarbu autoruzraudzība Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies
LP/2016/1Pārtikas produktu piegāde Līvu pamatskolaipasvaldibas_iepirkumiNoslēdzies
CNP 2016/102Ielu kopšanas darbi Cēsu pilsētā.8_panta_iepirkumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
CNP/2016/103 EKIICēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošanas par zema patēriņa ēku būvdarbu būvuzraudzība Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā8_panta_iepirkumiNoslēdzies