Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
DZĪVOJAMĀS MĀJAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 4201 004 0715 001 ATJAUNOŠANA, DAĻU TELPU PIEMĒROJOT DIENESTA VIESNĪCAS VAJADZĪBĀM, SAULES IELĀ 23, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ
Veids:
konkursi
Numurs:
CNP/2016/57 ERAF
Iepirkuma apraksts:
SVARĪGI: Lai atvērtu visas Būvprojekta daļas, visus Būvprojekta dokumentus nepieciešams lejupielādēt datorā vienā mapē. Tad vērt vaļā dokumentu ar nosaukumu Nolikums_CNP_2016_57ERAF_Būvprojekts Saglabājot datorā dokumentus, faila nosaukumā nepieciešams noņemt priekšā esošos ciparus un domu zīmi.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Būvinženieris Juris Amans, tālr. Nr. (+371) 64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lv; Juriste – iepirkumu speciāliste Sandra Kalniņa, tālr. Nr. (+371) 64123855, elektroniskā
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350
Līguma cena:
1 340 544.43 EUR bez PVN
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
10 (desmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas