Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Topogrāfiskā uzmērīšana zemes gabalam Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā.
Veids:
8_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP/2016/62
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 2.augustam plkst.11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
22.07.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viesturs Krastiņš, tālr.64161824, e-pasts: viesturs.krastins@cesis.lv., par tehnisko specifikāciju Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes teritorijas plānotāja Rudīte Klāva, tālr.64161821, e-p
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Latīpašums - Mērniecības birojs, SIA
Līguma cena:
390,00
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
40 (četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.