Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0715 001 atjaunošanas darbu būvuzraudzība Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā
Veids:
8_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP/2016/87 ERAF
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 4.oktobris, plkst. 11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.09.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvinženieris Juris Amans, tālr.64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Vide un būve", reģ. Nr. 43603020377
Līguma cena:
10488.00 EUR
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
10 (desmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas