Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu 2.pamatskolā
Veids:
pasvaldibas_iepirkumi
Numurs:
C2P 2016/1
Iepirkuma apraksts:
No 2016.gada 16. septembra līdz brīdim, kad stājušies spēkā Cēsu novada pašvaldības rīkotā iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 2.pamatskolā” Identifikācijas numurs CNP/2016/77 rezultāti un ir noslēgts iepirkuma līgums, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kad līgumcena bez PVN sasniedz 34 000 EUR. Plānotais laiks – līguma izpilde līdz 2016.gada 31.oktobrim.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.09.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
O.Bicāns, 29197724
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA Merits
Līguma cena:
34 000 EUR
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
Līdz Cēsu novada pašvaldības iepirkuma CNP/2016/77 rezultātu apstiprināšanai un līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk, kad līgumcena sasnied 34 000 EUR