Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Ēku, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā; kadastra apzīmējums 4201 008 0432 001, Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, tehniskā apsekošana.
Veids:
8_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP 2016/84
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 30.septembrim plkst. 10.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
19.09.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Ivo Kampāns, nod. maksātāja reģ.Nr.01097012715,
Līguma cena:
1279.20
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.