Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu 1.pamatskolā
Veids:
pasvaldibas_iepirkumi
Numurs:
C1P 2016/2
Iepirkuma apraksts:
No 2016.gada 20. septembra līdz brīdim, kad stājušies spēkā Cēsu novada pašvaldības rīkotā iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 1.pamatskolā” Identifikācijas numurs CNP/2016/81 rezultāti un ir noslēgts iepirkuma līgums, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kad līgumcena bez PVN sasniedz 36568.80 EUR. Plānotais laiks – līguma izpilde līdz 2016.gada 31.oktobrim.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
20.09.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
20.09.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
A.Avena Tālr.29441383
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
I.Jansones IU "Gā. Jē. eR. dē."
Līguma cena:
3656.80
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
Līdz Cēsu novada pašvaldības iepirkuma CNP/2016/81 rezultātu apstiprināšanai un līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk, kad līgumcena sasniedz bez PVN 36568.80 EUR