Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
,,Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcija, piemērojot ēkas daļu atskurbšanas un patversmes pakalpojumu funkcijas nodrošināšanai un daļu - morga funkcijas nodrošināšanai Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, būvniecībai kārtās.”
Veids:
konkursi
Numurs:
CNP 2016/73
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.11.2016
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
23.09.2016
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrās daļas noteikumiem un konkursa nolikuma 8.1.6. punktu, pārtraukt atklātu konkursu.
Līguma cena:
-
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
6 (seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas