Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvprojekta ,,Būves ar kad. apz. 4201 008 0432 001 ,,Sporta zāle ar palīgkorpusu” atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” ekspertīze
Veids:
9_panta_iepirkumi
Numurs:
CNP/2018/53
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 30.jūlijam plkst.11.00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
-
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
17.07.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Par nolikumu - Jūlija Miranoviča, tālr.64161889, par tehnisko specifikāciju - Juris Amans, tālr. 64161826
Tālrunis:
E-pasts:
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Bergsons un partneri", reģistrācijas Nr.44103010408
Līguma cena:
EUR 3500,00
Līguma noslēgšanas datums:
-
Līguma darbības beigu datums:
28 dienas no līguma spēkā stāšanās brīža